Välkommen till SMaLs nya hemsida!

Uncategorized Inga kommentarer

Äntligen är överföringen klar, men än återstår en del.

Vi har ännu ingen anmälningssida till vare sig föreningen eller till SMaLs sommarkurs i Mullsjö.

Tills vidare går det bra att anmäla sig till både till SMaL och till kursen genom att skicka ett mail till webbmaster.

 

Förtydligande!

Uncategorized Inga kommentarer

Inbetalningskortet som finns på första sidan i senaste Medlemsbladet (kom ut i november 2014) hade förtryckt “Medlemsavgift för år 2014” Det skulle vara “Medlemsavgift för år2015”.
Du som är medlem i SMaL och som ännu inte har betalt in medlemsavgiften för 2015 kan göra det till Postgironummer 8327384-7.
I meddelanderutan fyller du i medlemsnummer och namn.