Edcamp med Syd-SMaL förskola

Uncategorized Inga kommentarer

Välkomna till Syd-SMaL förskola på Malmö Högskola – Edcamp står på agendan!
Dag och Tid: 6/11 – 2014 kl. 18.30-21.00
Sal D331

Edcamp är en knytkonferens! Du har säkert varit på ett knytkalas då du tog med dig något du gjort förr eller något nytt du provat? En del har du tagit mycket av, annat har du avstått. Hur lyckat det hela varit beror både på dig och på de andra. Man kan säga att knytkonferensen är du och de andra, samlade runt ett angeläget område.
Denna kväll får du möjlighet att diskutera, reflektera och samtala med kollegor om olika frågeställningar som du är intresserad av rörande temat förskola och matematik, t.ex. Relationen mellan lek och matematik? Flerspråkighet och matematik? Vem är Bishop och varför behöver jag veta det? Alla är välkomna med sin frågeställning eller delta i andras.

20kr för icke medlemmar och SMaL´s medlemmar går kostnadsfritt. Medtag fika!

Lämna en kommentar