Bli medlem

Medlemsavgiften är 120 kronor per år.

Här kommer senare att finnas ett ifyllnadsbart anmälningsformulär, men tills vidare kan du bli medlem genom att maila webbmaster.

Ange:

Namn, adress och telefonnummer

Skolform (Förskola, Grundskola F-5, Grundskola 6 – 9, Gymnasium eller Universitet/Högskola)

E-postadress