Ordförande har ordet

Uppskattningar som gjordes i samband med att omfattningen av Matemamatiklyftet skulle dimensioneras kom fram till att det borde finns cirka 45 000 lärare som undervisar i matematik i Sverige. Denna uppskattning har nyligen bekräftats av Skolverket som säger att antalet är drygt 42 000. Vi i Sveriges MatematikLärarförening (SMaL) vänder oss till alla dem. Vi är en ideell intresseorganisation som arbetar för att förbättra matematikundervisningen för elever i alla skolformer.

 

En av våra verksamheter är att stötta och inspirera lokalavdelningar så att de kan arrangera träffar där lärare får mötas. Den 17-18 oktober hade SMaL sin höstträff för lokalavdelningsansvariga. Tillsammans med styrelsen träffades vi på Eiraskolan i deras nya matematikverkstad. Det blev en intressant och givande träff där erfarenheter utbyttes. Dessutom fick vi aktuell information från NCM via föreståndaren Peter Nyström och även från Skolverket via Helena Karis och Margaretha Oscarsson. Att både Skolverket och NCM ställer upp på detta sätt beror på att de vet att SMaL är en organisation med stort kontaktnät och bra erfarenheter för att diskutera förslag och idéer med.

 

Men!!…vi, alltså SMaL är alla vi medlemmar tillsammans. Även fast vi är en ideell förening där alla som arbetar inom föreningen gör det utan att få ekonomiskt ersättning så behöver vi kunna finansiera vår verksamhet. Vi är därför beroende av din medlemsavgift. Så med risk för att det kommer att låta tjatigt så vill jag uppmana dig att betala avgiften och om du dessutom har möjlighet att få någon ny medlem att göra detsamma så är jag dig mycket tacksam. Med tanke på hur många vi är som arbetar med matematikundervisning finns det helt klart ett utrymme för vår förening att växa. Den låga medlemsavgiften är satt för att vi hoppas att alla ska känna att man kan betala den.

 

Förutom att din medlemsavgift hjälper oss att kunna genomföra fler och bättre aktiviteter så ger också varje medlem större tyngd till våra åsikter när vi diskuterar med myndigheter, politiker och andra organisationer. I början av november skickas Medlemsbladet ut till alla medlemmar. I detta finns ett inbetalningskort för medlemsavgiften 2015. Glöm inte att lägga Medlemsbladet med inbetalningskortet bland dina räkningar när du har läst klart det.

 

Med vänliga hälsningar

Per Berggren

Ordförande