Förskola/F-klass

Välkomna!
Höstens första INSPIRATIONSTRÄFF MATEMATIK I FÖRSKOLAN –
Syd-SMaL förskola, Sveriges Matematik Lärarförening

Cecilia Bogren, förskollärare och Barbro Lindberg, förskolechef

Välkomna att ta del av Löddesnäs förskolas
• arbete med matematik utifrån barnens samspel och medverkan
• samverkan mellan förskola och förskoleklass
• erfarenheter kring kompetensutbildning

Onsdagen den 24 september 2014 kl. 18.30 –21.00 D331 Malmö – högskola, Fakulteten för lärande och samhälle Nordenskiöldsgatan 10
Anmäl dig via Facebook- Syd-SMaL förskola

 

 

Upprop till förskollärare, förskolechefer och matematikutvecklare!
På initiativ från SMaL skedde ett upprop i december 2012 i samverkan med matematikutvecklare till att förskoleverksamheter i kommunal och fristående regi i Skåne ska synliggöra, fundera, delge och diskutera…
…”vad förskolan behöver veta om matematik och vilken matematik som är naturlig för barn”

Detta upprop skickades ut till landets samtliga huvudmän för förskolor och förskoleklasser.

I samarbete mellan Syd-SMaL och Lärarutbildningen vid Malmö Högskola har en seminarieserie genomförts med förskollärare och chefer i Skåne.


För information: 
annika@palmgrenskolutveckling.se